Игри

Информация за страница Стралджа

Стралджа е български град, който се намира в югоизточната част на страната. Разположена е в Ямболска област и изпълнява функциите на административен център на едноименната община. От Карнобат населеното място отстои на разстояние от 23 километра, а до Сливен разстоянието е 30 километра. След Ямбол и Елхово този град се нарежда на трето място по големина в областта. В историческо отношение градът може да се похвали с постижения още от времето на траките. За многовековната история на града най-красноречиво говорят останките от древно тракийско и средновековно селище. За пръв път името на града се споменава в документи от годините на османското нашествие. В землището на днешното населено място ясно има следи, показващи наличието на живот от дълбока древност. 1373 е годината, когато градът официално попада под владението на османските поробители. Що се отнася за първите данни за общината, те датират от втората половина на 19-тото столетие. Тогава е спомената инициативата на местното население за построяване на нова църква на мястото на разрушения от османците параклис.

   Запазени в Сливенската епархия документи свидетелстват за това как при наддаване с турски лири между общностите на гърци и българи сблъсъкът е спечелен от българите. Така името на църквата става Свети Архангел Михаил, което в онези години има съдбоносно значение за запазването и съхранението на българските дух и самосъзнание. Именно от периода на църквата е и значението, което градът получава като важен център за страната. Той се превръща във важен пътен, стопански и административен център – нещо много важно и за местното население. Географското местоположение на града обаче също има огромно значение и в никакъв случай не бива да се подминава с лека ръка. Стралджа е разположен на важни пътища, които служат като свръзка между Черноморието и вътрешността на България, а също така свързва северната и южната част на страната. Градът заедно с намиращите се на територията на общината имат богато минало, което е свързано с борбите срещу османските поробители. Кара Кольо и Индже войвода се движат от Войнишкия Бакаджик до Стара планина, а четата на Трифон и Добри е разбита от турска потерия. Останки от близо 70 на брой разрушени селища личат навсякъде около общината.

   За съществуването на Стралджа като населено място за пръв път се споменава документ, който датира от 1610 година. През 1834 година в друг документ е записано, че в населено място с това име има 75 къщи. Всъщност това е руска карта, която се отнася за 1829 година. Цели три са легендите, които представят по различен начин възникването на града. Те са съответно гръцка, византийска и латинска. С християнското име на това древно селище има и още две легенди от друг произход. От по-ново време пък съществуват версии, свързани с местоположението на града и резиденцията за лов на Авджи Мехмед 4-ти. В почти всяка от тях се споменава, че в югоизточно от сегашното място на града се намира турският град Сарай. Той бил курорт за бейовете от одринските бейове и паши. Най-голямото на територията на страната блато се намирало в северна посока с дължина около 14 километра.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker